Connect with us

Revistateo.ro

Tichete cadou de 8 martie 2024. Se dau 300 de lei neimpozabili doar pentru doamne. Cine primeşte vouchere de Ziua femeii

Stiri

Data la care intră banii pe cardurile sociale. Vor fi șase tranșe în 2024

Sprijinul financiar înlocuiește venitul minim garantat și alocația pentru susținerea familiei și a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2024.

„Venitului Minim de Incluziune (VMI) reprezintă un program de asistență socială, creat pentru a ajuta persoanele și familiile aflate în situații vulnerabile să depășească mai ușor obstacolele financiare pe care le întâmpină.

Încurajează accesul la educație, întrucât copiii din familiile beneficiare de VMI înscriși la școală vor beneficia automat și de bursa socială. Încurajează și încadrarea în muncă, deoarece persoanele apte de muncă intră automat în programele de mediere ale ANOFM, iar cele fără nivel de instruire vor avea acces la programe de tip ”A Doua Șansă” pentru a le crește șansele de angajare”, a declarat ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Simona Bucura Oprescu.

Suma totală care va fi plătită celor 209.856 de beneficiari în această lună este de 132.918.895 de lei.

Calendarul plăților pentru cei 209.856 de beneficiari înregistrați până acum (familii și persoane singure) este următorul:

-pe 20 februarie se alimentează conturile pentru cei care au optat încasarea VMI pe card.

-în ultima decadă a lunii (între 22 februarie și ultima zi a lunii) se asigură plata prin mandat poștal, conform convenției încheiate cu Poșta Română.

Șase tranșe în 2024
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Adrian Câciu, a anunţat, că prima tranşă din acest an pentru voucherele sociale va fi acordată în a doua jumătate a lunii februarie. Procesul a fost întârziat fiind necesară o actualizare a bazei de date în condiţiile în care a crescut la 2.000 de lei venitul pe care trebuie să-l aibă o persoană eligibilă.

Cine poate solicita VMI
VMI poate fi solicitat atât de persoanele singure, cât și de familiile care îndeplinesc condițiile de acordare.

Pentru clarificarea termenilor de ”persoană singură” și ”familie”, vă rugăm să consultați secțiunea ”Definiții”.

VMI se acordă persoanelor singure/familiilor care obțin un venit net calculat în conformitate cu legea* mai mic sau egal cu nivelurile maxime stabilite prin lege, pentru fiecare dintre cele două componente:

Pentru ajutorul de incluziune, nivelul maxim al venitului net* trebuie să fie de 275 lei/ persoană, respectiv 400 lei în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani.
Pentru ajutorul pentru familia cu copii, nivelul maxim al venitului* trebuie să fie de 700 lei/membru de familie.
Cum se calculează cuantumul VMI
1. Sprijin pentru incluziune

Cuantumul ajutorului de incluziune acordat familiei/persoanei singure reprezintă diferența dintre cuantumul maxim prevăzut de lege – 275 lei/lună/membru de familie sau 400 lei/lună în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani și cuantumul venitului* calculat conform legii.
În cazul beneficiarilor care nu obțin niciun venit, cuantumul maxim al ajutorului de incluziune pentru este de 275 lei/lună/ membru de familie, respectiv de 400 lei/lună în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani.
2. SPRIJIN PENTRU FAMILIA CU COPII

Cuantumul ajutorului pentru familia cu copii este stabilit în funcție de nivelul venitului lunar și numărul copiilor din familie.

Pașii necesari pentru a solicita VMI
Venitul minim de incluziune se acordă în baza unui dosar întocmit de solicitant. Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:

Formularul standard de cerere VMI, care conține date privind solicitantul și date privind componența familiei;
Declaraţia pe propria răspundere;
Angajamentul de plată (pentru situaţiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit);
Actul de identitate al solicitantului şi al membrilor familiei;
Adeverinţe de venit pentru toate sursele de venit, după caz;
Certificat de naştere pentru fiecare copil, după caz;
Certificat de deces pentru oricare membru decedat al familiei, după caz;
Dovada şcolarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 16 ani;
Alte documente specifice situaţiei solicitantului/beneficiarului.
Cererea de acordare a venitului minim de incluziune, însoţită de documentele doveditoare, se depune pe suport hârtie sau se transmite electronic şi se înregistrează la serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei comunei, oraşului, municipiului sau a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul ori reşedinţa sau, după caz, trăieşte titularul dreptului.

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

More in Stiri

To Top