Poliția Română scoate la concurs 290 de posturi. Cine se poate înscrie

Cei care își doresc o carieră în Poliție au primit o veste extraordinară din partea instituției. 290 de posturi au fost scoase la concurs cu încadrare directă.

Iată mai jos care sunt condițiile, dar și până când te poți înscrie. Un număr de 290 de posturi în Poliţia Română au fost scoase la concurs prin încadrare directă, iar acest lucru înseamnă că nu este nevoie ca cei care se înscriu să fi absolvit o școală de poliție.

Posturile sunt disponibile în mai multe domenii, iar înscrierile se fac la sediile unităţilor de poliţie care au scos posturile la concurs, până la data de 22 ianuarie.

Este foarte important ca dosarul de înscriere trebuie să fie complet până la această dată, ulterior nemaiputând fi depuse documente.

Dintre cele 290 de posturi scoase la concurs, 289 sunt cu încadrare din sursă externă, iar unul dintre ele urmează să fie ocupat prin reîncadrare.

Posturile scoase la concurs sunt atât de ofiţer (219), cât şi de agent (18+1 reîncadrare), precum şi personal contractual (52).

Locurile în care doritorii se pot angaja sunt în domenii precum criminalistică, investigaţii criminale, economic, combaterea criminalităţii organizate, comunicare şi relaţii publice, logistică, secretariat, resurse umane, intervenţii şi acţiuni speciale, cazier judiciar, statistică şi evidenţă operativă, poliţie rutieră, psihologie.

Iată pe https://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs toate anunțurile cu cele 290 de posturi scoase la concurs.

Pentru a putea participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
  să cunoască limba română scris şi vorbit;
  să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică vor fi efectuate de către structurile de specialitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;
 • să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor să-i împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
 • să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, iar candidaţii la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau adeverinţă din care să rezulte faptul că a susţinut şi promovat examenul de Bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
  să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiilor în care a intervenit reabilitarea;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
  să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului („candidaţii care au promovat concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi persoanele care urmează să fie încadrate direct în poliţie nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic”);
 • să îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.

Citește și: Cresc salariile! Unde sa fac angajări cu salariu de 1.000 de euro fără studii superioare

0